1. 12. 2023 Domov pro seniory Kosmonautů

  1. PROSINCE  náš domov navštívila historická skupina Adamantt. Tato přednáška byla zaměřená na období od husitských válek až po válku třicetiletou. Každé období bylo zastoupené zbraněmi, módou či nábytkem. Klienti si mohli vše prohlédnout, zbraně potěžkat a obléci se do oblečení tehdejší doby.